OFERTASprzedaż energii elektrycznej i ciepła

Przedsiębiorstwa, korzystając z naszej oferty mają szansę wykorzystać w swojej działalności energię elektryczną pochodzącą w 100% z odnawialnych źródeł energii.

Dzięki naszej ofercie –  zoptymalizujecie Państwo swoją politykę kosztową oraz obniżycie wydatki ponoszone do tej pory na zakup energii elektrycznej. Oferujemy stabilne oraz przejrzyste warunki współpracy handlowej. Z nami nie ma ukrytych kosztów.

Cena energii elektrycznej

Stawka za energię elektryczną dobierana jest indywidualnie, z uwzględnieniem profilu zużycia odbiorcy i charakterystyki jego działalności, tak aby oferta była najkorzystniejszym rozwiązaniem dla potrzeb klienta.

Sprzedaż energii cieplnej

Nasza oferta sprzedaży i dystrybucji energii cieplnej obejmującą zaopatrzenie w energię cieplną kierujemy do odbiorców znajdujących się w bliskim sąsiedztwie naszej biogazowni. Ciepło może zostać wykorzystane zarówno zamiennie w stosunku do istniejącego źródła ciepła, jak i wspomagająco. Warunki dostawy, sposób rozliczenia i ceny energii ustalane są indywidualnie. 

Odbiorcy energii cieplnej

    • zakłady przemysłowe
    • zakłady produkcji rolnej,
    • właściciele/zarządcy budynków mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej lokalne ciepłownie,

Warianty rozliczenia dostarczanej energii cieplnej:

  • w oparciu o licznik energii cieplnej (ciepłomierz)