O nas

Co warto o nas wiedzieć?

Biogazownia rolnicza w Skarżynie powstała w roku 2015. Działalność biogazowni rolniczej polega na przetwarzaniu substratów pochodzenia rolniczego takich jak gnojowica, obornik, kiszonki oraz innych odpadów rolno-spożywczych w energię elektryczną i ciepło.

Kluczowe parametry biogazowni w Skarzynie:

Zainstalowana moc elektryczna – 1,56 MWe

Zainstalowana moc cieplna – 1,60 MWt

Nasze możliwości:
Produkcja energii elektrycznej brutto – ok. 12 000 MWh/rok
Produkcja energii cieplnej – ok. 27 000 GJ/rok

0
Zainstalowana moc elektryczna
0
Zainstalowana moc cieplna
0
Produkcja cieplnej w skali roku
0
Produkcja energii w skali roku

Pojęcia związane z biogazownią

Biogazownia rolnicza jest zespołem urządzeń, służących do fermentacji metanowej substratów organicznych pochodzących z sektora rolno – spożywczego. Otrzymany w biogazowni rolniczej biogaz rolniczy to paliwo gazowe, otrzymywane w procesie fermentacji metanowej surowców rolniczych, produktów ubocznych rolnictwa, płynnych lub stałych odchodów zwierzęcych, produktów ubocznych lub pozostałości z przetwórstwa produktów pochodzenia rolniczego lub biomasy leśnej.

Biogazownie rolnicze to instalacje, służące do produkcji tzw. biogazu, zbliżonego swymi właściwościami i składem do gazu ziemnego. Biogaz, tak, jak gaz ziemny, składa się głównie z metanu (45-75 proc. zawartości biogazu) oraz z dwutlenku węgla, pary wodnej i śladowych ilości innych substancji.

Biogaz wytwarzamy z takich surowców jak: odpady z produkcji rolnej, np. z gnojowicy bydlęcej, obornika bydlęcego, kiszonki kukurydzy, traw czy produktów roślinnych na których przetwarzanie mamy specjalne decyzje środowiskowe. Surowce użyte do produkcji przetwarzamy następnie w szczelnie zamkniętych komorach (dzięki czemu ich zapach nie wydostaje się na zewnątrz), stosując tzw. fermentację beztlenową. W jej wyniku surowiec rozkłada się, a jego część zamienia się w biogaz.

Nazwa biogaz rolniczy wzięła się z tego, że powstaje on w wyniku procesów biologicznych, naturalnych, podobnych do tego, co zachodzi w przewodzie pokarmowym krowy (dlatego biogazownie nazywa się czasem betonowymi krowami).

Jedyny produkt uboczny jaki powstaje przy produkcji naszego biogazu to tzw. poferment (płyn lub masa w zależności od rodzaju użytego surowca), który przechowujemy w specjalnych zbiornikach lub lagunach.

Jest dużo lepszym nawozem niż gnojowica czy obornik (m.in. dlatego używając go, można ograniczyć stosowanie nawozów sztucznych).

Nie tylko dlatego, że nie śmierdzi i daje – według badań warszawskiej SGGW – plony o 20 proc. większe niż w przypadku stosowania gnojowicy czy obornika. Ale również z tego powodu, że nie ma w nim nasion chwastów i aż 75-80 zawartego w pofermencie azotu to tzw. azot amonowy, który jest lepiej przyswajany przez rośliny niż tzw. azot azotanowy, który jest jednym z głównych składników popularnych nawozów sztucznych, np. saletrzaku i saletry amonowej.

To ma olbrzymie znaczenie. Bo po pierwsze brak nasion chwastów, których jest pełno w oborniku czy gnojowicy, pozwala zmniejszyć zużycie chemicznych środków chwastobójczych – herbicydów. A po drugie azot amonowy, którego tak dużo zawiera poferment, ulega tzw. sorpcji wymiennej w glebie, dzięki czemu nie spływa z pól po deszczu i nie przedostaje się do wód gruntowych.

Fakty i mity o biogazowni

Czy biogazownia rolnicza może być szkodliwa dla lokalnej społeczności?

Nasza biogazownia nie jest szkodliwa dla otoczenia. Do produkcji biogazu wykorzystujemy jedynie surowce pochodzenia rolno-spożywczego, a sam proces wytwarzania odbywa się w warunkach beztlenowych, w szczelnie zamkniętych zbiornikach. W procesie produkcji biogazu powstaje masa pofermentacyjna (poferment), która z powodzeniem może być wykorzystywana do nawożenia roślin uprawnych.

Powstały biogaz przechowywany jest na szczycie zbiornika, a następnie spalany w elektrociepłowni blokowej w celu wytworzenia prądu i ciepła. Uzyskany prąd przesyłany jest bezpośrednio do sieci elektroenergetycznej.

Nasze ciepło trafia do obiektów Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej należącej do koncernu Lacpol zlokalizowanej kilkaset metrów od naszej biogazowi i zasila jej maszyny, tak więc z powodzeniem możemy stwierdzić, iż nasze przedsiębiorstwo jest innowatorem na skalę całego województwa jeśli chodzi o wykorzystanie ekologicznej energii.

Aktualnie w trakcie budowy jest również budynek wielorodzinny zlokalizowany w Skarżynie, który zasilany będzie ciepłem z naszej biogazowni. Dzięki czemu ciepła woda oraz centralne ogrzewanie zasilane będzie ciepłem z naszej biogazowni, co w znacznym stopniu obniży koszty eksploatacji mieszkań.

Energia cieplna, która powstaje z naszego źródła produkcji może spokojnie zasilać osiedla mieszkaniowe, budynki użyteczności publicznej czy duże zakłady przemysłowe , co wpływa na poprawę bezpieczeństwa energetycznego w skali lokalnej, a nam da szanse rozwoju i zapewni nowe miejsca pracy.

Biogazownie nie „trują ‘’

Produkowany w instalacjach biogazowych gaz wykorzystuje się do różnych celów. Np. w Szwecji jego część przerabia się na tzw. biometan, który służy jako paliwo samochodowe.

W Niemczech biogaz zatłacza się także do gazociągów, mieszając go w nich z gazem ziemnym (dzięki temu służy on tam m.in. do zasilania kuchenek gazowych). Najczęściej jednak biogaz spala się na miejscu, w biogazowni, produkując w ten sposób z niego energię elektryczną i cieplną (z tej drugiej mogą korzystać okoliczne budynki, można nią ogrzewać domy i mieszkania, a także dostarczać do nich ciepłą wodę użytkową, czyli tę płynącą z kranów).

Spaliny z biogazowni prawie nie różnią się od spalin ze zwykłego pieca gazowego, spalającego gaz ziemny. Są dużo czystsze niż dym z pieców i kotłowni opalanych węglem. M.in. dlatego, że przed spaleniem biogaz oczyszcza się ze szkodliwych domieszek (w szczególności z siarkowodoru), bo mogą one powodować korozję i uszkodzenia niektórych części biogazowej instalacji. Dzięki temu spaliny z biogazowni nie są uciążliwe dla otoczenia.

Instalacja biogazowni składa się z:

  • zbiornika wstępnego,
  • układu dozowania,
  • komory fermentacyjnej (fermentor),
  • zbiornika magazynowego dla przefermentowanego substratu,
  • zbiornika biogazu,
  • agregatu kogeneracyjnego (produkowana jest energia elektryczna oraz cieplna).

W zbiorniku wstępnym gromadzone są substraty płynne, natomiast za pomocą układu dozowania dostarcza się do biogazowni substraty stałe. W fermentorze, pozbawione światła i tlenu substraty podgrzewane są do temperatury ok. 38-40 stopni Celsjusza i rozkładane przez mikroorganizmy. Masa mieszana jest za pomocą automatycznych mieszadeł.

Cały proces fermentacji monitorowany jest przy pomocy wskaźników poprawności procesu, zawartości kwasów organicznych i siarkowodoru. Produktem końcowym jest biogaz, którego głównym składnikiem jest metan. Fermentor zrobiony jest ze stali szlachetnej, odpornej na pracę w podwyższonej temperaturze oraz na siarkowodór, który również wchodzi w skład biogazu.
Przefermentowany substrat przepompowuje się do magazynu resztek pofermentacyjnych, skąd pobierany jest do dalszego wykorzystania. Resztki te można wykorzystać jako wysokiej jakości nawóz. Można je również wysuszyć, uzyskując nawóz suchy.

Powstały biogaz przechowywany jest na szczycie zbiornika, a następnie spalany w elektrociepłowni blokowej w celu wytworzenia prądu i ciepła. Uzyskany prąd przesyłany jest bezpośrednio do sieci elektroenergetycznej.

Dane dotyczące ilości energii elektrycznej oraz ciepła użytkowego wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji w 2018 roku:

Moc zainstalowana elektryczna jednostki Kogeneracji [MW]: 1,56 MW

Całkowita ilość wytworzonej energii elektrycznej Ab, MWh: 8 986,604 MWh

Ilość energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej Kogeneracji [MWh]: 5 301,956 MWh

Ilość ciepła użytkowego w Kogeneracji : 13 863,000 GJ