Odbiór i przetwarzanie odpadów

Jesteśmy zainteresowani nawiązaniem długoterminowej współpracy
z dostawcami – przetwórcami rolno-spożywczymi, odpadów jak niżej:

Kod odpaduNazwa odpadu
02 01 01Osady z mycia i czyszczenia
02 01 03Odpadowa masa roślinna
02 01 06Odchody zwierzęce
02 01 83Odpady z upraw hydroponicznych
02 01 99Inne niewymienione odpady
02 02 01Odpady z mycia i przygotowywania surowców
02 02 03Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa
02 03 01Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania odwirowywania i oddzielania surowców
02 03 04Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa
02 03 80Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)
02 03 81Odpady z produkcji pasz roślinnych
02 03 99Inne niewymienione odpady
02 04 80Wysłodki
02 05 01Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania (mleczne)
02 05 80Odpadowa serwatka
02 05 99Inne niewymienione odpady
02 06 01Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa
02 06 80Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze
02 07 01Odpady z mycia, oczyszczania i mechanicznego rozdrabniania surowców
02 07 04Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa
02 07 80Wytłoki, osady moszczonowe i pofermentacyjne, wywary
02 07 99Inne niewymienione odpady
16 03 80Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia