OFERTAOdbiór i przetwarzanie odpadów

Jesteśmy zainteresowani nawiązaniem długoterminowej współpracy z dostawcami – przetwórcami rolno-spożywczymi, odpadów  jak niżej:

Kod odpadu Nazwa odpadu
02 01 01 Osady z mycia i czyszczenia
02 01 03 Odpadowa masa roślinna
02 01 06 Odchody zwierzęce
02 01 83 Odpady z upraw hydroponicznych
02 01 99 Inne niewymienione odpady
02 02 01 Odpady z mycia i przygotowywania surowców
02 02 03 Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa
02 03 01 Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania odwirowywania i oddzielania surowców
02 03 04 Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa
02 03 80 Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)
02 03 81 Odpady z produkcji pasz roślinnych
02 03 99 Inne niewymienione odpady
02 04 80 Wysłodki
02 05 01 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania (mleczne)
02 05 80 Odpadowa serwatka
02 05 99 Inne niewymienione odpady
02 06 01 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa
02 06 80 Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze
02 07 01 Odpady z mycia, oczyszczania i mechanicznego rozdrabniania surowców
02 07 04 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa
02 07 80 Wytłoki, osady moszczonowe i pofermentacyjne, wywary
02 07 99 Inne niewymienione odpady
16 03 80 Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia
  • Posługujemy się Kartą Przekazania Odpadu
  • Posiadamy własny transport odpadów
  • Zapraszamy również do współpracy w zakresie UPPZ kategorii 3 oraz 2